Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: ấp Vĩnh Đông - xã Vĩnh Thanh - Phước Long Bac Liêu
Điện thoại: 02913707060
Thông tin chi tiết:
Lê Bích Thùy
Phó hiệu trưởng Lê Bích Thùy
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Trình độ ĐHSP
Thuộc về bộ phận Quản lý
Địa chỉ TT Phước Long - Phước Long
Điện thoại ******
Email lbthuymgvt@gmail.com
Mạng xã hội