Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: ấp Vĩnh Đông - xã Vĩnh Thanh - Phước Long Bac Liêu
Điện thoại: 02913707060
Thông tin chi tiết:
Trần Kim Loan
Phó hiệu trưởng Trần Kim Loan
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Trình độ CĐSP
Thuộc về bộ phận Quản lý
Địa chỉ Huê IIB - Vĩnh Thanh
Điện thoại *********
Email kimloant759@gmail.com
Mạng xã hội