Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: ấp Vĩnh Đông - xã Vĩnh Thanh - Phước Long Bac Liêu
Điện thoại: 02913707060
Thông tin chi tiết:
Đinh Thị Tích
Tổ trưởng tổ lá Đinh Thị Tích
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Trình độ ĐHSP
Thuộc về bộ phận Chuyên môn
Địa chỉ Vĩnh Đông - Vĩnh Thanh
Điện thoại *******
Email ngoctich87@gmail.com
Mạng xã hội