Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: ấp Vĩnh Đông - xã Vĩnh Thanh - Phước Long Bac Liêu
Điện thoại: 02913707060
Thông tin chi tiết:
Đặng Kim Ngọc
Tổ trưởng tổ Mầm + Chồi Đặng Kim Ngọc
Ngày tháng năm sinh 01/01/1987
Giới tính Nữ
Trình độ CĐSP
Thuộc về bộ phận Chuyên môn
Địa chỉ Vĩnh Phú Tây -Vĩnh Thanh
Điện thoại *************
Email dangngocmgvt87@gmail.com
Mạng xã hội