Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: ấp Vĩnh Đông - xã Vĩnh Thanh - Phước Long Bac Liêu
Điện thoại: 02913707060
 • Đặng Kim Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Mầm + Chồi
  • Điện thoại:
   *************
  • Email:
   dangngocmgvt87@gmail.com
 • Đinh Thị Tích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ lá
  • Điện thoại:
   *******
  • Email:
   ngoctich87@gmail.com
 • Nguyễn Diễm Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   ******
  • Email:
   ndphuong.2203@gmail.com
 • Trần Kim Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   *********
  • Email:
   kimloant759@gmail.com
 • Trần Thị Lụa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   ******
  • Email:
   tranthilua83@gmail.com
 • Lê Bích Thùy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   ******
  • Email:
   lbthuymgvt@gmail.com