Trường MG Vĩnh Thanh, được thành lập từ năm 2006, trường được tách ra từ trường mầm non Vĩnh Thanh. Trường được đặt tại ấp Vĩnh Đông xã Vĩnh Thanh, nằm ngay trung tâm dân cư thuận tiện cho việc đưa rước trẻ của cha mẹ học sinh. Tổng diện tích đất của nhà trường là 2668,8m2, trong đó diện tích  xây dựng là 1306,52m2 (diện tích mặt bằng xây dựng), diện tích sân chơi là 1362,28m2. Có tổng số 20 phòng, 10 phòng học và 10 phòng chức năng, với hệ thống trang thiết bị đáp ứng cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ theo yêu cầu hiện nay. Năm học 2016-2017 trường được đánh giá ngoài và công nhận trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục mầm non cấp độ 1..

Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường đủ về số lượng, mạnh về chất lượng đáp ứng yêu cầu về chất lượng đào tạo, khả năng tay nghề và luôn có phẩm chất đạo đức tốt, tư tưởng chính trị vững vàng, nhiệt tình, có trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin tốt, năng động, sáng tạo, có năng lực tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.